Skip to main content

Migrace v průběhu tisíciletí | DĚJINY STAROVĚKU


FFMU

O mikrokurzu

Kurz doplněný mnoha mapkami a obrázky ukáže, že velké migrace i pronikání drobnějších skupin lidí do odlišného etnického, sociálního a kulturního prostředí provázejí lidstvo takřka nepřetržitě. V kurzu se seznámíme s důsledky migrací v historii a zaměříme se jak na velké civilizace vytvořené přistěhovalci, tak na kulturu těch, které prameny konsolidovaných civilizací líčí jako ukrutné barbary. Také si ukážeme, co za přínos znamenala migrace pro lidstvo.

Co se dozvíte/naučíte?

 • Jak běžné byly migrace v minulosti,
 • jak lidé ve starověku a středověku vnímali přistěhovalce,
 • zda Římskou říši zničilo tzv. velké stěhování národů.

Lektorka

Bednarikova_foto

doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.

Jarmila Bednaříková vystudovala v Brně historii, archeologii a klasickou filologii a momentálně vyučuje dějiny starověku na Ústavu klasických studií FF MU. Zabývá se především obdobím pozdní antiky a přechodu mezi antikou a středověkem, blíže pak problematikou starověkého státu a vlád, sakrálního království, starověkou etikou a migracemi ve starověku i raném středověku. K problematice migrací ─ tzv. velkého stěhování národů ─ pozdní antiky a „barbarů“ publikovala následující monografie: Stěhování národů (2003, spolu se dvěma kolegy), Stěhování národů a východ Evropy (2006), Frankové a Evropa (2009), Attila. Hunové, Řím a Evropa (2012). Letos nebo počátkem příštího roku bude publikována také připravovaná kniha Stěhování národů na severu Evropy. Vikingové na mořích i na pevnině. Publikace Stěhování národů byla oceněna Cenou rektora Masarykovy univerzity za mimořádný tvůrčí výkon a rovněž Výroční cenou nakladatelství Vyšehrad Praha.

Z předmětů, které vyučuje, se migrací a problematikou vývoje mezi antikou a středověkem zabývají hlavně: Přechodné období mezi antikou a středověkem, Evropa v době velkého stěhování národů, Barbarské státy a Arabský svět v době antiky a raného středověku. V příštím roce bude do katalogu nově zařazena také přednáška věnovaná historii vikinského období.

Jarmila Bednaříková je garantkou oboru Dějiny starověku a školitelkou doktorského studia tohoto oboru. Pracuje rovněž v Akademickém senátu Masarykovy univerzity.

Průvodce

Ondracek_foto

Mgr. Tomáš Ondráček

Tomáš Ondráček je studentem doktorského studijního programu Filozofie na FF MU, konkrétně oboru Teorie a dějiny vědy. Je také absolventem magisterského programu Psychologie. Pokud mu to lenost dovolí, rád sportuje, cestuje a vůbec něco podniká.

Co jsou to mikrokurzy?

 • Kurzy specifického formátu, který vznikl na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity.
 • Jde o otevřené kurzy menšího rozsahu (student je zvládne za 1–2 hodiny), založené především na videích.
 • Jejich cílem je vysvětlit podstatu práce odborníka daného oboru a srozumitelnou formou podat vědní téma, jemuž se konkrétní odborník věnuje. Cílem je také prostřednictvím výpovědí studentů přiblížit studium oboru z pohledu studenta.
 • Kurzy jsou tutorované, tj. tvůrce i tutor kurzu jsou studentům k dispozici a reagují na příspěvky studentů ve fórech. Tito odborníci odpovídají na případné dotazy, dodatečně vyjasňují, co bude třeba apod.
 • Studenty kurzy provází tzv. průvodce – často student jiného oboru nebo zaměření (tedy laik), jenž téma a obor objevuje spolu se studenty.
 • Kurzy mohou překvapit spojením humanitních věd s nečekaným prostředím (např. vysvětlování lingvistiky pomocí basketbalu) anebo unikátními záběry z míst, kam se běžně lidé jen tak nedostanou (např. průchod vzácnými středověkými dveřmi přímo v Římě). Studenti zároveň nahlédnou i do zákulisí natáčení.
 • Kurzy nabízí doplňující materiály, aby studenti věděli kam jít dál, když je téma zaujme.
 • 100 % obsahu je k dispozici bezplatně online.
 • Kurzy nemají stanoveno žádné datum konání. Studenti si je můžou procházet kdykoli a od začátku mají zpřístupněn veškerý obsah.
 • Kurzy nenabízí možnost získat certifikát za jejich absolvování.

Často kladené dotazy

Který prohlížeč potřebuji?

Platforma nejlépe funguje v nejnovější verzi prohlížeče Google Chrome, Firefox, Safari nebo v prohlížeči Internet Explorer 9 a vyšší.

Enroll