O platformě

Humanitní vědy dokořán je platforma nabízející volně dostupné online kurzy z různých oblastí humanitních a společenskovědních oborů, které jsou zkoumány a vyučovány na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Účelem platformy je nabídnout široké veřejnosti kvalitní, a přitom bezplatné online kurzy, a přispět tak k rozvoji vzdělanosti a kultivovanosti společnosti.

Komu je platforma určena

Kurzy jsou svou formou i obsahem určeny různým cílovým skupinám.

  • Jste-li studentem střední školy se zájmem o  témata v nabízených kurzech, můžete tyto stránky využít k rozšíření znalostí nad rámec standardní středoškolské výuky.
  • Pokud uvažujete o studiu na FF MU, nabízí tato platforma skvělou příležitost „nahlédnout pod pokličku“ některých oborů vyučovaných na FF MU. Můžete se dozvědět více o vybraném oboru a ověřit si, zda vás bude bavit a bude pro vás skutečně tím pravým. Máte šanci seznámit se s vyučujícími, se kterými se následně budete setkávat při studiu, pokud si daný obor zvolíte. Případně můžete komunikovat a diskutovat se studenty vybraných oborů či s dalšími zájemci o studium na FF MU.
  • I v případě, že již studujete na VŠ, můžete ocenit příležitost k rozšíření znalostí v příbuzných či velmi vzdálených oborech.
  • V neposlední řadě mohou být kurzy na této platformě užitečným informačním zdrojem pro každého, koho zaujme některé ze zpracovaných témat. Kurzy jsou vytvářeny uznávanými odborníky v jednotlivých vědních disciplínách, navíc mohou překvapit spojením humanitních věd s nečekaným prostředím nebo unikátními záběry z míst, kam není možné se běžně dostat.

Jaké kurzy zde najdete

Platforma Humanitní vědy dokořán nabízí prostor pro různé typy online kurzů. V současnosti jsou k dispozici tzv. mikrokurzy různého tematického zaměření. Postupem času však můžete očekávat i další typy online kurzů (např. MOOC apod.).

Mikrokurzy jsou kurzy specifického formátu, který vznikl na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Jde o bezplatné otevřené kurzy menšího rozsahu, jejichž cílem je vysvětlit podstatu práce odborníka daného oboru a srozumitelnou formou představit vědní téma, kterému se daný odborník věnuje. Tyto kurzy jsou zároveň tutorované, studenti se tak mohou zapojovat do diskuze s tutory a tvůrci kurzu.

Mikrokurzy mohou studenti procházet kdykoli a od začátku mají zpřístupněn veškerý obsah. Kurzy nenabízejí možnost získat certifikát za jejich absolvování.

Jak je to technicky

Nabízené kurzy jsou vytvářeny a zpřístupňovány s využitím open source systému Open edX, který slouží k tvorbě a publikování masových otevřených online kurzů (MOOC). Stejný systém využívají mnohé zahraniční univerzity k publikování vlastních otevřených kurzů, např. na známé platformě edX. Platformu Humanitní vědy dokořán provozuje a spravuje Centrum informačních technologií FF MU.

 

Další informace:


Realizační tým

Veronika Neničková

vedení projektu, produkce, instruktážní design, dohled nad scénáři, casting, dramaturgie, plnění platformy obsahem

 

Irina Matusevich

vedení projektu, produkce, režie, kamera, zvuk, dramaturgie, střih, animace, casting, fotografie

 

Petr Sudický

vedení projektu, produkce, režie, kamera, zvuk, dramaturgie, střih

 

Petra Hanušková

dramaturgie, HR, plnění platformy obsahem, pomocná kamera, catering

 

Petr Čučka

kamera, zvuk, střih

 

Helena Brunnerová

fotografie, pomocná kamera

 

Jakub Tesařík

střih, pomocná kamera

 

Marek Andrýsek

střih

 

Anna Czaschová

exekutiva, catering, asistentka produkce

 

Romana Švachová

exekutiva, catering, asistentka produkce, vedení korektur

 

Hana Žižková

rétorické konzultace

 

Anna Winklerová

webmaster, lokalizace

 

Libor Juhaňák

administrace platformy, datová analytika

 

Ondřej Mrázek

administrace platformy

 


Kontaktujte nás

Kancelář e-learningu
Centrum informačních technologií
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita

 

e-mail: elf(at)phil.muni.cz
t: 549491592 | m: 775444529
web: e-learning.phil.muni.cz

 

adresa:
Arna Nováka 1
602 00 Brno