Skip to main content

O platformě

Humanitní vědy dokořán je platforma nabízející volně dostupné online kurzy z různých oblastí humanitních a společenskovědních oborů, které jsou zkoumány a vyučovány na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Účelem platformy je nabídnout široké veřejnosti kvalitní, a přitom bezplatné online kurzy, a přispět tak k rozvoji vzdělanosti a kultivovanosti společnosti.

Komu je platforma určena

Kurzy jsou svou formou i obsahem určeny různým cílovým skupinám.

  • Jste-li studentem střední školy se zájmem o  témata v nabízených kurzech, můžete tyto stránky využít k rozšíření znalostí nad rámec standardní středoškolské výuky.
  • Pokud uvažujete o studiu na FF MU, nabízí tato platforma skvělou příležitost „nahlédnout pod pokličku“ některých oborů vyučovaných na FF MU. Můžete se dozvědět více o vybraném oboru a ověřit si, zda vás bude bavit a bude pro vás skutečně tím pravým. Máte šanci seznámit se s vyučujícími, se kterými se následně budete setkávat při studiu, pokud si daný obor zvolíte. Případně můžete komunikovat a diskutovat se studenty vybraných oborů či s dalšími zájemci o studium na FF MU.
  • I v případě, že již studujete na VŠ, můžete ocenit příležitost k rozšíření znalostí v příbuzných či velmi vzdálených oborech.
  • V neposlední řadě mohou být kurzy na této platformě užitečným informačním zdrojem pro každého, koho zaujme některé ze zpracovaných témat. Kurzy jsou vytvářeny uznávanými odborníky v jednotlivých vědních disciplínách, navíc mohou překvapit spojením humanitních věd s nečekaným prostředím nebo unikátními záběry z míst, kam není možné se běžně dostat.

Jaké kurzy zde najdete

Platforma Humanitní vědy dokořán nabízí prostor pro různé typy online kurzů. V současnosti jsou k dispozici tzv. mikrokurzy různého tematického zaměření. Postupem času však můžete očekávat i další typy online kurzů (např. MOOC apod.).

Mikrokurzy jsou kurzy specifického formátu, který vznikl na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Jde o bezplatné otevřené kurzy menšího rozsahu, jejichž cílem je vysvětlit podstatu práce odborníka daného oboru a srozumitelnou formou představit vědní téma, kterému se daný odborník věnuje. Tyto kurzy jsou zároveň tutorované, studenti se tak mohou zapojovat do diskuze s tutory a tvůrci kurzu.

Mikrokurzy mohou studenti procházet kdykoli a od začátku mají zpřístupněn veškerý obsah. Kurzy nenabízejí možnost získat certifikát za jejich absolvování.

Jak je to technicky

Nabízené kurzy jsou vytvářeny a zpřístupňovány s využitím open source systému Open edX, který slouží k tvorbě a publikování masových otevřených online kurzů (MOOC). Stejný systém využívají mnohé zahraniční univerzity k publikování vlastních otevřených kurzů, např. na známé platformě edX. Platformu Humanitní vědy dokořán provozuje a spravuje Centrum informačních technologií FF MU.

 

Další informace: