Skip to main content

Heraldická procházka Brnem | POMOCNÉ VĚDY HISTORICKÉ


FFMU

O mikrokurzu

Vydejte se s námi na heraldickou procházku Brnem! Budeme poznávat erby, které jsou v Brně k vidění. Zjistěte, jak heraldikové popisují erby a jaké jsou možnosti heraldické interpretace. Erby jsou plné symbolů a všechny mají svůj význam, stačí je jen umět číst!

Víte, jak se do erbu městské části Královo pole dostal meč, jak poznáte hodnost církevní osoby podle jejího klobouku nebo proč má některý šlechtický rod v erbu žebřík? Věděli jste, že nové erby vznikají i dnes nebo že jedna z nejstarších heraldických památek v Brně pochází ze 14. století a je volně přístupná? Tak pojďme, dokud je čas! Heraldické památky v terénu totiž pomalu podléhají zkáze. Ničí je čas, vandalové a vlivy počasí.

A třeba vás nakonec osloví nejen heraldika, ale i jiné pomocné vědy historické, kterých je ještě dalších devět.

Co se dozvíte/naučíte?

 • Co jsou pomocné vědy historické,
 • jak postupuje heraldik,
 • co vše lze vyčíst z vybraných erbů, které jsou v Brně k vidění.

Lektor

Krejcik_foto

prof. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc.

Tomáš Krejčík vystudoval obor Archivnictví a pomocné vědy historické na tehdejší Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Brně. Pracoval v numismatickém oddělení Moravského muzea a od roku 1993 působí na katedře historie Ostravské univerzity, kde přednáší dějiny českého středověku a základy pomocných věd historických. Na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity přednášel dějiny peněz a v současné době působí na Ústavu pomocných věd historických a archivnictví. Habilitoval se prací Pečeť v kultuře středověku, profesorem byl jmenován v roce 2013.

Zaměřuje se na numismatiku, heraldiku a sfragistiku, tedy disciplíny, jejichž společným prvkem je obrazová stránka pramene. Mince, znaky a pečeti ho zajímají pro svou informační hodnotu a jako pramen pro dějiny umění a ikonografii. Středověk byl vlastně předobrazem vizuální společnosti a v obrazech hledal středověký člověk hlubší význam. Výklad symbolů vycházel z antických tradic a středověk k nim přidal křesťanskou výkladovou rovinu.

Je předsedou Moravské genealogické a heraldické společnosti a členem Mezinárodní heraldické akademie.

Ve volném čase rád pracuje na zahradě, cestuje a zkoumá kulinářské umění u nás i v zahraničí.

Životopis a publikace v IS MU

Průvodce

Houzar_foto

Mgr. Petr Houzar, DiS.

Petr Houzar vystudoval Pomocné vědy historické na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Z tohoto souboru asi 10 věd jsou mu nejbližší diplomatika, paleografie a tzv. „trojboj“, tedy sfragistika, heraldika a genealogie. Zabývá se především heraldikou se zaměřením na komunální sféru – v tomto oboru vydal knihu Klíč ke znakům měst ČR. V současné době je posluchačem doktorského studia se zaměřením na výzkum znakových privilegií z let 1546–1620.

Nejlépe si odpočine při četbě, cestování (ideálně po historických památkách) a vaření.

Co jsou to mikrokurzy?

 • Kurzy specifického formátu, který vznikl na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity.
 • Jde o otevřené kurzy menšího rozsahu (student je zvládne za 1–2 hodiny), založené především na videích.
 • Jejich cílem je vysvětlit podstatu práce odborníka daného oboru a srozumitelnou formou podat vědní téma, jemuž se konkrétní odborník věnuje. Cílem je také prostřednictvím výpovědí studentů přiblížit studium oboru z pohledu studenta.
 • Kurzy jsou tutorované, tj. tvůrce i tutor kurzu jsou studentům k dispozici a reagují na příspěvky studentů ve fórech. Tito odborníci odpovídají na případné dotazy, dodatečně vyjasňují, co bude třeba apod.
 • Studenty kurzy provází tzv. průvodce – často student jiného oboru nebo zaměření (tedy laik), jenž téma a obor objevuje spolu se studenty.
 • Kurzy mohou překvapit spojením humanitních věd s nečekaným prostředím (např. vysvětlování lingvistiky pomocí basketbalu) anebo unikátními záběry z míst, kam se běžně lidé jen tak nedostanou (např. průchod vzácnými středověkými dveřmi přímo v Římě).
 • 100 % obsahu je k dispozici bezplatně online.
 • Kurzy nemají stanoveno žádné datum konání. Studenti si je můžou procházet kdykoli a od začátku mají zpřístupněn veškerý obsah.
 • Kurzy nenabízí možnost získat certifikát za jejich absolvování.

Často kladené dotazy

Který prohlížeč potřebuji?

Platforma nejlépe funguje v nejnovější verzi prohlížeče Google Chrome, Firefox, Safari nebo v prohlížeči Internet Explorer 9 a vyšší.

Enroll