Skip to main content

Myslící stroje: umělá inteligence a automatizace | MEZIOBOROVÝ KURZ


FFMU

O mikrokurzu

V tomto unikátním mezioborovém kurzu se setkáte s filozofií, literární vědou a anglistikou! Každé téma souvisí s umělou inteligencí a myslícími stroji trochu jinak:

1 Roboti, androidi a lidé: Jak poznat, kdo je kdo

Možná si řeknete, že to je přece ještě stále snadné. V tom případě vás asi znejistíme. Chcete si to vyzkoušet? Tak pojďte!

2 Jak si představujeme umělou inteligenci ve sci-fi literatuře 21. století

Literatura science fiction nás připravuje na možnou budoucnost. Jak se díváme na umělou inteligenci a co to říká o nás, o lidech?

3 Umělá inteligence v americkém filmu z 50. let

Film je velmi cenným dokumentem dobové módy, vkusu i myšlení, dokonce i když se jedná o film žánru science fiction. Může být využit robot a mimozemšťan k propagaci amerického imperialismu? Jistě! A může to být celé trochu jinak? Rozhodně!

Co se dozvíte/naučíte?

  • Že nevíme, co je člověk,
  • jak nám sci-fi literatura pomáhá s přípravou na budoucnost,
  • jaká důležitá poselství skrývají vybrané americké sci-fi filmy 50. let.

Realizační tým

Krob_foto

prof. PhDr. Josef Krob, CSc.

Lektor | Roboti, androidi a lidé: Jak poznat, kdo je kdo

Vystudoval na FF brněnské univerzity filozofii a historii, absolvoval stáže na Burgundské univerzitě v Dijonu, Svobodné univerzitě v Bruselu, Institutu astrofyziky v Liège a v Maison des Sciences de l’Homme v Paříži. Přednáší ontologii, gnoseologii, filozofii přírodních věd (fyziky, kosmologie) a zejména problematiku antropocentrismu (subjekt a objekt v poznání a moderní fyzice, antropický princip v kosmologii aj.). Věnuje se především problematice vzniku a vývoje vesmíru v různých filozofických koncepcích. Podílel se (s J. Šmajsem) na projektu evoluční ontologie, k níž přispěl snahou uvést do souladu tradiční filozofické kategorie (prostor, čas, pohyb, látka, hmota) se současným stavem poznání fyziky a kosmologie. V epistemologii se věnuje otázkám, které jsou úzce propojeny s moderní fyzikou, rolí pozorovatele v kvantové mechanice apod. Zájem o sci-fi literaturu promítl do kurzu Filosofie ve sci-fi, kde představuje vybraná filozofická témata na klasických dílech tohoto žánru. Ve volném čase pečuje o chalupu, ovocnou zahradu a vinný sklep.

Dědinová_foto

Mgr. Tereza Dědinová, Ph.D.

Lektorka | Jak si představujeme umělou inteligenci ve sci-fi literatuře 21. století

Tereza Dědinová je odbornou asistentkou na Ústavu české literatury FF MU, kde i vystudovala. Zabývá se fantastickou literaturou v širším pojetí, tedy nejen žánry science fiction, fantasy apod., ale také texty vznikajícími na rozhraní fantastiky a mimésis. Je autorkou knihy Po divné krajině: Charakteristika a vnitřní členění fantastické literatury (2015) a editorkou kolektivní monografie Na rozhraní světů: Fantastická literatura v mezioborovém zkoumání (2016). Píše studie o fantastice česky a anglicky, organizovala dvě domovským ústavem pořádané mezinárodní konference o fantastice: Today's World through the Eyes of Tomorrow (2015) a Fantasy and Myth in the Anthropocene (2018). Ráda čte, chodí po horách a po lesích a vytváří permakulturní zahradu.

Pospíšil_foto

doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D.

Lektor | Umělá inteligence v americkém filmu z 50. let

Působí jako docent na Katedře anglistiky a amerikanistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, kde vyučuje americkou literaturu, americký a kanadský film a americká kulturní studia. Mezi jeho odborné zájmy patří reprezentace Afroameričanů v americkém filmu, kanadský hraný film a recepce americké kultury v českých zemích.Je autorem těchto knih: The Progressive Era in American Historical Fiction: Dos Passos’ 42nd Parallel and Doctorow’s Ragtime (1998), Průvodce cestovatele Amerikou (2001), Sambo tu už nebydlí? Obraz Afroameričanů v americkém filmu 20. století (2003) a spoluautorem knihy My, oni, já – hledání identity v kanadské literatuře a filmu (2009). V roce 2013 edičně připravil speciální číslo odborného časopisu Brno Studies in English věnované kanadskému hranému filmu nazvané Five Senses of Canadian Cinema.

Co jsou to mezioborové mikrokurzy?

  • Kurzy specifického formátu, který vznikl na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity.
  • Jde o otevřené kurzy menšího rozsahu (student je zvládne za 1–2 hodiny), založené především na videích.
  • Jejich cílem je popularizovat vědu a humanitní vědní obory.
  • Kurzy jsou tutorované, tj. tvůrce i tutor kurzu jsou studentům k dispozici a reagují na příspěvky studentů ve fórech. Tito odborníci odpovídají na případné dotazy, dodatečně vyjasňují, co bude třeba apod.
  • 100 % obsahu je k dispozici bezplatně online.
  • Kurzy nemají stanoveno žádné datum konání. Studenti si je můžou procházet kdykoli a od začátku mají zpřístupněn veškerý obsah.
  • Kurzy nabízí možnost získat certifikát za jejich absolvování.

Často kladené dotazy

Který prohlížeč potřebuji?

Platforma nejlépe funguje v nejnovější verzi prohlížeče Google Chrome, Firefox, Safari nebo v prohlížeči Internet Explorer 9 a vyšší.

Enroll