Myslící stroje: umělá inteligence a automatizace | MEZIOBOROVÝ KURZ

O mikrokurzu

V tomto unikátním mezioborovém kurzu se setkáte s filozofií, literární vědou a anglistikou! Každé téma souvisí s umělou inteligencí a myslícími stroji trochu jinak:

1 Roboti, androidi a lidé: Jak poznat, kdo je kdo

Možná si řeknete, že to je přece ještě stále snadné. V tom případě vás asi znejistíme. Chcete si to vyzkoušet? Tak pojďte!

2 Jak si představujeme umělou inteligenci ve sci-fi literatuře 21. století

Literatura science fiction nás připravuje na možnou budoucnost. Jak se díváme na umělou inteligenci a co to říká o nás, o lidech?

3 Umělá inteligence v americkém filmu z 50. let

Film je velmi cenným dokumentem dobové módy, vkusu i myšlení, dokonce i když se jedná o film žánru science fiction. Může být využit robot a mimozemšťan k propagaci amerického imperialismu? Jistě! A může to být celé trochu jinak? Rozhodně!

Co se dozvíte/naučíte?

 • Že nevíme, co je člověk,
 • jak nám sci-fi literatura pomáhá s přípravou na budoucnost,
 • jaká důležitá poselství skrývají vybrané americké sci-fi filmy 50. let.

Lektor

Krob_foto

prof. PhDr. Josef Krob, CSc.

Vystudoval na FF brněnské univerzity filozofii a historii, absolvoval stáže na Burgundské univerzitě v Dijonu, Svobodné univerzitě v Bruselu, Institutu astrofyziky v Liège a v Maison des Sciences de l’Homme v Paříži. Přednáší ontologii, gnoseologii, filozofii přírodních věd (fyziky, kosmologie) a zejména problematiku antropocentrismu (subjekt a objekt v poznání a moderní fyzice, antropický princip v kosmologii aj.). Věnuje se především problematice vzniku a vývoje vesmíru v různých filozofických koncepcích. Podílel se (s J. Šmajsem) na projektu evoluční ontologie, k níž přispěl snahou uvést do souladu tradiční filozofické kategorie (prostor, čas, pohyb, látka, hmota) se současným stavem poznání fyziky a kosmologie. V epistemologii se věnuje otázkám, které jsou úzce propojeny s moderní fyzikou, rolí pozorovatele v kvantové mechanice apod. Zájem o sci-fi literaturu promítl do kurzu Filosofie ve sci-fi, kde představuje vybraná filozofická témata na klasických dílech tohoto žánru. Ve volném čase pečuje o chalupu, ovocnou zahradu a vinný sklep.

Tutor

Vanžura_foto

Mgr. Marek Vanžura

Marek Vanžura je doktorandem na Katedře filozofie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, kde studuje obor Teorie a dějiny vědy. Profesně se zabývá vztahem mezi lidmi a stroji, které se vyznačují inteligencí a do jisté míry jsou na lidech nezávislé. Do oblasti jeho zájmu tudíž spadají stroje jako samořídicí auta a drony. Ve volném čase zpovídá válečné veterány – piloty, aby uchoval jejich příběhy, než je zcela nahradí stroje, od nichž se už patrně nic nedozví.

Lektorka

Dědinová_foto

Mgr. Tereza Dědinová, Ph.D.

Tereza Dědinová je odbornou asistentkou na Ústavu české literatury FF MU, kde i vystudovala. Zabývá se fantastickou literaturou v širším pojetí, tedy nejen žánry science fiction, fantasy apod., ale také texty vznikajícími na rozhraní fantastiky a mimésis. Je autorkou knihy Po divné krajině: Charakteristika a vnitřní členění fantastické literatury (2015) a editorkou kolektivní monografie Na rozhraní světů: Fantastická literatura v mezioborovém zkoumání (2016). Píše studie o fantastice česky a anglicky, organizovala dvě domovským ústavem pořádané mezinárodní konference o fantastice: Today's World through the Eyes of Tomorrow (2015) a Fantasy and Myth in the Anthropocene (2018). Ráda čte, chodí po horách a po lesích a vytváří permakulturní zahradu.

Tutorka

Zoubková_foto

Mgr. et Mgr. Zuzana Zoubková

Zuzana Zoubková absolvovala obory Literatura a mezikulturní komunikace a Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy. V současnosti pokračuje v doktorském studiu na Ústavu české literatury FF MU. Ve svých diplomových pracích se zabývala především fantasy pro mládež, jednak z hlediska teorie fantastické literatury, jednak ve vztahu ke čtenářství a kognitivní vědě. Vztah mezi fantastikou a kognitivní vědou je rovněž ústředním tématem jejího disertačního projektu. Podílela se na přípravě mezinárodní konference Fantastika a mýtus v antropocénu, která proběhla na začátku října 2018. Za hranicemi akademického světa ráda čte a chodí na dlouhé procházky se svými dvěma psy.

Lektor

Pospíšil_foto

doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D.

Působí jako docent na Katedře anglistiky a amerikanistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, kde vyučuje americkou literaturu, americký a kanadský film a americká kulturní studia. Mezi jeho odborné zájmy patří reprezentace Afroameričanů v americkém filmu, kanadský hraný film a recepce americké kultury v českých zemích.Je autorem těchto knih: The Progressive Era in American Historical Fiction: Dos Passos’ 42nd Parallel and Doctorow’s Ragtime (1998), Průvodce cestovatele Amerikou (2001), Sambo tu už nebydlí? Obraz Afroameričanů v americkém filmu 20. století (2003) a spoluautorem knihy My, oni, já – hledání identity v kanadské literatuře a filmu (2009). V roce 2013 edičně připravil speciální číslo odborného časopisu Brno Studies in English věnované kanadskému hranému filmu nazvané Five Senses of Canadian Cinema.

Tutor

Čapek_foto

Mgr. Jan Čapek

Působí jako doktorandský student na Katedře anglistiky a amerikanistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, kde vyučuje Seminář k bakalářské diplomové práci, Úvod do literatury a Sociokulturní zrcadlo amerického hororového filmu. Jako asistent působí v kurzu Americký sci-fi film. Mezi jeho hlavní odborné zájmy patří hororový žánr v literatuře a filmu, gotická literatura, americká kulturní studia a kontinentální filozofie. V roce 2018 na Katedře anglistiky a amerikanistiky úspěšně zorganizoval mezinárodní konferenci se zaměřením na severoamerická studia. Ve volném čase se zejména věnuje hudbě.

Co jsou to mezioborové mikrokurzy?

 • Kurzy specifického formátu, který vznikl na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity.
 • Jde o otevřené kurzy menšího rozsahu (student je zvládne za 1–2 hodiny), založené především na videích.
 • Jejich cílem je popularizovat vědu a humanitní vědní obory.
 • Kurzy jsou tutorované, tj. tvůrce i tutor kurzu jsou studentům k dispozici a reagují na příspěvky studentů ve fórech. Tito odborníci odpovídají na případné dotazy, dodatečně vyjasňují, co bude třeba apod.
 • 100 % obsahu je k dispozici bezplatně online.
 • Kurzy nemají stanoveno žádné datum konání. Studenti si je můžou procházet kdykoli a od začátku mají zpřístupněn veškerý obsah.
 • Kurzy nabízí možnost získat certifikát za jejich absolvování.

Často kladené dotazy

Který prohlížeč potřebuji?

Platforma nejlépe funguje v nejnovější verzi prohlížeče Google Chrome, Firefox, Safari nebo v prohlížeči Internet Explorer 9 a vyšší.

 1. Course Number

  MK11
 2. Classes Start

  Mar 04, 2019
 3. Estimated Effort

  1–2 hodiny
Enroll