Historie a umění v současné populární kultuře | MEZIOBOROVÝ KURZ

O mikrokurzu

V tomto unikátním mezioborovém kurzu se setkáte s estetikou, etnologií, historií a medievistikou! Každé téma souvisí s historií a uměním v současné populární kultuře trochu jinak:

1 Komiks jako odraz historie a ideologie

Věděli jste, že byla doba, kdy se v Československu musely odstraňovat z komiksů bubliny? Nebo co se stane, když je třeba vytvořit ideologicky nezávadné Rychlé šípy? Ne? Tak v tom případě se dozvíte spoustu nového!

2 Jan Hus hraný a kreslený

Zajímalo vás někdy, zda měl mistr Jan Hus skutečně bradku? Teď si jistě řeknete, že na světě jsou přece palčivější otázky než tahle. To nesporně jsou, ale jsou situace, kdy je vzhled někoho jako mistr Jan Hus docela podstatná informace, a vy zjistíte proč!

3 Folklorismus jako fenomén současné kultury

Poznáme dnes ještě autentický folklor od falešného fokloru? Co to vůbec znamená, takový falešný folklor? Má smysl jej ochraňovat jako kulturní dědictví? A jak s tím souvisí vznik hudebního žánru world music?

Co se dozvíte/naučíte?

 • jak se v Československu projevila ideologie v komiksu,
 • jak ve skutečnosti vypadal mistr Jan Hus,
 • jak poznat autentický folklor od falešného folkloru.

Lektor a tutor

Krajtl_foto

Mgr. Ondřej Krajtl

Ondřej Krajtl je doktorským studentem Semináře estetiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Už během vysokoškolských studií začal pracovat jako rozhlasový moderátor a redaktor, od zpravodajství se dostal až ke vzdělávacím pořadům. Studoval historii, žurnalistiku a uměnovědná studia, nakonec ale skončil u estetiky a populární kultury, protože si uvědomil, že když svou rozsáhlou komiksovou sbírku nedokáže prodat, měl by ji zužitkovat jiným způsobem. V rámci vizuálních komunikace se zabývá populární kulturou, masmédii a komiksem. 

Nostalgicky vzpomíná na dobu, kdy si mohl koupit všech pět komiksů, které v České republice vyšly za celý rok, a doufá, že někdy stihne přečíst všechno, čím si naplnil knihovnu.

Lektorka

Lukšová_foto

Mgr. Zuzana Lukšová, Ph.D.

Zuzana Lukšová vystudovala latinskou medievistiku na Filozofické fakultě MU a na Friedrich-Alexander-Universität v Erlangenu. V současné době působí jako odborná pracovnice na ÚKS FF MU, kde se podílí na vydávání latinských spisů Jana Husa. V rámci své další odborné činnosti se věnuje studiu rukopisů (na Masarykově ústavu AV ČR) a pozdně středověkých exegetických textů (na Ústavu pro jazyk český AV ČR). Ve volném čase se věnuje zejména šermu dlouhým mečem a sborovému zpěvu.

Tutor

Dobiáš_foto

Mgr. Karel Dobiáš

Karel Dobiáš vystudoval latinský jazyk a bohemistiku na Filozofické fakultě OU (Bc.) a latinský jazyk středověku na Filozofické fakultě MU (Mgr.). Nyní se v rámci doktorského studia oboru Latinská medievistika zabývá latinskými příručkami šermu na pomezí středověku a novověku. Ve svém volném čase se věnuje tradičnímu japonskému šermu (Tenšin Šóden Katori Šintó Rjú) a evropskému šermu dlouhým mečem. Je členem Studentského spolku při ÚKS a Divadelního spolku Titivillus.

Lektorka

Pavlicová_foto

doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

Působí na Ústavu evropské etnologie FF MU, kde se zaměřuje na studium folkloru, folklorismu, etnokulturních tradic, historiografie a metodologii etnologie. K oboru ji přivedl zájem o tradiční lidovou kulturu, které se posléze začala věnovat nejen v rámci etnologie, ale i z hlediska ochrany nehmotného kulturního dědictví v českých a mezinárodních souvislostech. I mimo profesi ji zajímá kultura ve všech svých projevech, vztahy mezi lidmi a fungování společnosti ve vzájemných interakcích.

Tutorka

Jourová_foto

Mgr. et Mgr. Eva Jourová

Eva Jourová vystudovala etnologii a management v kultuře. V současné době je doktorandkou na Ústavu evropské etnologie, kde je zapojena do chodu katedry, ale i do výzkumných projektů. Ve svém výzkumu se věnuje proměnám vinařství v průběhu 20. století, jež úzce souvisí také s problematikou lidové architektury, umění, ale i folkloru.

Co jsou to mezioborové mikrokurzy?

 • Kurzy specifického formátu, který vznikl na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity.
 • Jde o otevřené kurzy menšího rozsahu (student je zvládne za 1–2 hodiny), založené především na videích.
 • Jejich cílem je popularizovat vědu a humanitní vědní obory.
 • Kurzy jsou tutorované, tj. tvůrce i tutor kurzu jsou studentům k dispozici a reagují na příspěvky studentů ve fórech. Tito odborníci odpovídají na případné dotazy, dodatečně vyjasňují, co bude třeba apod.
 • 100 % obsahu je k dispozici bezplatně online.
 • Kurzy nemají stanoveno žádné datum konání. Studenti si je můžou procházet kdykoli a od začátku mají zpřístupněn veškerý obsah.
 • Kurzy nabízí možnost získat certifikát za jejich absolvování.

Často kladené dotazy

Který prohlížeč potřebuji?

Platforma nejlépe funguje v nejnovější verzi prohlížeče Google Chrome, Firefox, Safari nebo v prohlížeči Internet Explorer 9 a vyšší.

 1. Course Number

  MK12
 2. Classes Start

  Feb 08, 2019
 3. Estimated Effort

  1–2 hodiny
Enroll