Skip to main content

Historie a umění v současné populární kultuře | MEZIOBOROVÝ KURZ


FFMU

O mikrokurzu

V tomto unikátním mezioborovém kurzu se setkáte s estetikou, etnologií, historií a medievistikou! Každé téma souvisí s historií a uměním v současné populární kultuře trochu jinak:

1 Komiks jako odraz historie a ideologie

Věděli jste, že byla doba, kdy se v Československu musely odstraňovat z komiksů bubliny? Nebo co se stane, když je třeba vytvořit ideologicky nezávadné Rychlé šípy? Ne? Tak v tom případě se dozvíte spoustu nového!

2 Jan Hus hraný a kreslený

Zajímalo vás někdy, zda měl mistr Jan Hus skutečně bradku? Teď si jistě řeknete, že na světě jsou přece palčivější otázky než tahle. To nesporně jsou, ale jsou situace, kdy je vzhled někoho jako mistr Jan Hus docela podstatná informace, a vy zjistíte proč!

3 Folklorismus jako fenomén současné kultury

Poznáme dnes ještě autentický folklor od falešného fokloru? Co to vůbec znamená, takový falešný folklor? Má smysl jej ochraňovat jako kulturní dědictví? A jak s tím souvisí vznik hudebního žánru world music?

4 Native American Imagery and Stereotypes

Když se řekne „indián“, asi se nám hned vybaví Vinnetou, jak se v typickém oděvu s třásněmi a vzory žene prérií na svém koni. Je to stereotyp, který s obrazem dnešních příslušníků amerických indiánů nemá mnoho společného. Víme, jací jsou dnešní původní obyvatelé Ameriky a proč jim svými stereotypními představami ubližujeme?
Název lekce jsme ponechali anglicky, abychom tím naznačili, že o tématu bude hovořit rodilý Američan. Určitě mu ale porozumíte – budou k dispozici přepisy a české titulky. Text lekce je celý v češtině.

Co se dozvíte/naučíte?

 • jak se v Československu projevila ideologie v komiksu,
 • jak ve skutečnosti vypadal mistr Jan Hus,
 • jak poznat autentický folklor od falešného folkloru,
 • jak se zbavit stereotypů o amerických indiánech.

Realizační tým

Krajtl_foto

Mgr. Ondřej Krajtl

Lektor a tutor | Komiks jako odraz historie a ideologie

Ondřej Krajtl je doktorským studentem Semináře estetiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Už během vysokoškolských studií začal pracovat jako rozhlasový moderátor a redaktor, od zpravodajství se dostal až ke vzdělávacím pořadům. Studoval historii, žurnalistiku a uměnovědná studia, nakonec ale skončil u estetiky a populární kultury, protože si uvědomil, že když svou rozsáhlou komiksovou sbírku nedokáže prodat, měl by ji zužitkovat jiným způsobem. V rámci vizuálních komunikace se zabývá populární kulturou, masmédii a komiksem.

Nostalgicky vzpomíná na dobu, kdy si mohl koupit všech pět komiksů, které v České republice vyšly za celý rok, a doufá, že někdy stihne přečíst všechno, čím si naplnil knihovnu.

Lukšová_foto

Mgr. Zuzana Lukšová, Ph.D.

Lektorka | Jan Hus hraný a kreslený

Zuzana Lukšová vystudovala latinskou medievistiku na Filozofické fakultě MU a na Friedrich-Alexander-Universität v Erlangenu. V současné době působí jako odborná pracovnice na ÚKS FF MU, kde se podílí na vydávání latinských spisů Jana Husa. V rámci své další odborné činnosti se věnuje studiu rukopisů (na Masarykově ústavu AV ČR) a pozdně středověkých exegetických textů (na Ústavu pro jazyk český AV ČR). Ve volném čase se věnuje zejména šermu dlouhým mečem a sborovému zpěvu.

Pavlicová_foto

doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

Lektorka | Folklorismus jako fenomén současné kultury

Působí na Ústavu evropské etnologie FF MU, kde se zaměřuje na studium folkloru, folklorismu, etnokulturních tradic, historiografie a metodologii etnologie. K oboru ji přivedl zájem o tradiční lidovou kulturu, které se posléze začala věnovat nejen v rámci etnologie, ale i z hlediska ochrany nehmotného kulturního dědictví v českých a mezinárodních souvislostech. I mimo profesi ji zajímá kultura ve všech svých projevech, vztahy mezi lidmi a fungování společnosti ve vzájemných interakcích.

Jeffrey Alan Vanderziel foto

Jeffrey A. Vanderziel

Lektor | Native American Imagery and Stereotypes

English version: Jeffrey Vanderziel’s path into the disciplines of literature and cultural studies has been an uncommon one. As an American doctoral student who came to the region doing field work in Anthropology, he first encountered today’s Czech Republic in the 1980s (before the Velvet Revolution). Returning to the country in the 90s during the heady years of post-Cold War transformation, he joined Masaryk University’s Department of English and American Studies as a lecturer. He became Department Chair in 2002. In his 15 years at its helm, he guided the Department’s development through constant challenges and exciting advances. Jeff teaches and publishes on North American Indigenous People’s history, literature and culture. He also teaches courses related to other minority groups in the United States and Canada, including Queer Studies, African American History and Culture, and the American Civil Rights movements. His publications include the books, Identity through Art, Thought and the Imaginary in the Canadian Space (2009) and Winnetou Doesn't Live Here: an Anthology of Contemporary American Indian Short Stories (2003). He is also currently the director of the Centrum rozvoje pedagagoickych kompetenci na Masarykove univerzite (CERPEK).

Česká verze: Jeffrey Vanderziel ke studiu literatury a kultury přišel spletitou cestou. Poprvé se do České republiky podíval v osmdesátých letech (před sametovou revolucí), když jako doktorský student antropologie přijel z Ameriky dělat terénní výzkum. Vrátil se sem pak znovu během opojných devadesátek, kdy Česká republika po pádu komunistického režimu procházela řadou změn, a začal vyučovat na Katedře anglistiky a amerikanistiky Masarykovy univerzity. V roce 2002 se stal vedoucím katedry. V jejím čele stál patnáct let. Pod jeho vedením prošla katedra mnohými výzvami a dynamickým rozvojem. Jeff vyučuje a píše na téma historie, literatury a kultury původních obyvatel Severní Ameriky. Učí také předměty zabývající se dalšími menšinami ve Spojených státech a Kanadě, například Queer studia, Afroamerickou historii a kulturu a Americká hnutí za občanská práva. Podílel se mimo jiné na knihách Identity through Art, Thought and the Imaginary in the Canadian Space (Identita v umění, myšlení a obraznosti kanadského prostoru, 2009) a Vinnetou tady nebydlí: Antologie současných povídek severoamerických indiánů (2003). V současnosti působí jako ředitel Centra rozvoje pedagogických kompetencí na Masarykově univerzitě (CERPEK).

Co jsou to mezioborové mikrokurzy?

 • Kurzy specifického formátu, který vznikl na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity.
 • Jde o otevřené kurzy menšího rozsahu (student je zvládne za 1–2 hodiny), založené především na videích.
 • Jejich cílem je popularizovat vědu a humanitní vědní obory.
 • Kurzy jsou tutorované, tj. tvůrce i tutor kurzu jsou studentům k dispozici a reagují na příspěvky studentů ve fórech. Tito odborníci odpovídají na případné dotazy, dodatečně vyjasňují, co bude třeba apod.
 • 100 % obsahu je k dispozici bezplatně online.
 • Kurzy nemají stanoveno žádné datum konání. Studenti si je můžou procházet kdykoli a od začátku mají zpřístupněn veškerý obsah.
 • Kurzy nabízí možnost získat certifikát za jejich absolvování.

Často kladené dotazy

Který prohlížeč potřebuji?

Platforma nejlépe funguje v nejnovější verzi prohlížeče Google Chrome, Firefox, Safari nebo v prohlížeči Internet Explorer 9 a vyšší.

Enroll