Skip to main content

Antické řecké divadlo | TEORIE A DĚJINY DIVADLA


FFMU

O mikrokurzu

Antické divadlo je něco, co všichni známe ze školy – a víme, o čem je řeč: amfiteátry, dlouhé komplikované monology a děsivé příběhy o válkách, vraždách a vypíchnutých očích. Je ale toto skutečně věrný obrázek prvního typu divadla, které se zrodilo na evropském kontinentu?

Ve skutečnosti je to komplikovanější. Věděli jste, že amfiteátr není totéž co divadelní budova? Že ačkoli nám antická dramata dnes připadají příliš rozvleklá a mnohomluvná, je právě toto kvalita, kterou na nich původní diváci a později čtenáři oceňovali? Nebo že příběhy, které staré řecké hry vyprávějí, neměly pouze zábavní charakter děsivé historky, ale že vypovídaly cosi podstatného o životě tehdejších lidí, a dokonce o každém z nás?

V tomto kurzu se dozvíte, jakým způsobem divadelní vědec (teatrolog) či student divadelní vědy uvažuje o historických obdobích dějin divadla, co o nich z dostupných pramenů (archeologických nálezů, dochovaných textů her a jiných literárních i neliterárních památek) dokáže zjistit a k čemu mu to může být.

Co se dozvíte/naučíte?

 • Jak vypadal prostor antického divadla a jak ovlivnil moderní architekturu,
 • že divadlo nemusí být jen zábava, ale může nás naučit něco o nás samých nebo o společnosti, ve které žijeme,
 • že principy starořeckého divadla a dramatu byly úzce provázány s dalšími prvky starořecké kultury,
 • jak rozumět antickým hrám na příkladu Sofoklovy Antigony.

Lektorka

Stehlikova_foto

prof. PhDr. Eva Stehlíková

Eva Stehlíková je emeritní profesorkou Katedry divadelních studií Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Po celou dobu své profesní dráhy působila také v dnešním Kabinetu pro klasická studia Filosofického ústavu Akademie věd a spolupracovala s katedrami klasické filologie Masarykovy i Karlovy univerzity.

Zabývá se antickým a středověkým divadlem a dramatem. Napsala přehledovou publikaci Antické divadlo, první soubornou knihu o antickém divadle v českém jazyce, a do češtiny přeložila několik antických dramat (Menandrova Takového protivu, Senekovu Faidru, Oidipa, Thyesta ad.). Působí jako odborná poradkyně při přípravě divadelních inscenací antických komedií a tragédií, věnuje se popularizaci antického divadla a pravidelně reflektuje současné inscenace antických her, mj. na webu iLiteratura.cz.

Ráda cestuje, obzvláště do Řecka a Itálie, protože k životu potřebuje moře – v případě nutnosti se ovšem spokojí i se Svitavou a Svratkou.

Průvodkyně

Bulandrova_foto

Mgr. Amálie Bulandrová

Amálie Bulandrová vystudovala Teorii a dějiny divadla na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity a nyní na stejném místě studuje Dějiny umění. Během svých studií prožila dva semestry v Německu a dva semestry ve Francii.

Zabývá se především současnou scénografií a liturgickým divadlem, tedy potažmo i scénografií „středověkou“.

Velmi ráda cestuje a čte, ale ze všeho nejraději navštěvuje divadelní inscenace a výstavy.

Co jsou to mikrokurzy?

 • Kurzy specifického formátu, který vznikl na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity.
 • Jde o otevřené kurzy menšího rozsahu (student je zvládne za 1–2 hodiny), založené především na videích.
 • Jejich cílem je vysvětlit podstatu práce odborníka daného oboru a srozumitelnou formou podat vědní téma, jemuž se konkrétní odborník věnuje. Cílem je také prostřednictvím výpovědí studentů přiblížit studium oboru z pohledu studenta.
 • Kurzy jsou tutorované, tj. tvůrce i tutor kurzu jsou studentům k dispozici a reagují na příspěvky studentů ve fórech. Tito odborníci odpovídají na případné dotazy, dodatečně vyjasňují, co bude třeba apod.
 • Studenty kurzy provází tzv. průvodce – student jiného oboru nebo zaměření (tedy laik), jenž téma a obor objevuje spolu se studenty.
 • Kurzy mohou překvapit spojením humanitních věd s nečekaným prostředím (např. vysvětlování lingvistiky pomocí basketbalu) anebo unikátními záběry z míst, kam se běžně lidé jen tak nedostanou (např. průchod vzácnými středověkými dveřmi přímo v Římě). Studenti zároveň nahlédnou i do zákulisí natáčení.
 • Kurzy nabízí doplňující materiály, aby studenti věděli kam jít dál, když je téma zaujme.
 • 100 % obsahu je k dispozici bezplatně online.
 • Kurzy nemají stanoveno žádné datum konání. Studenti si je můžou procházet kdykoli a od začátku mají zpřístupněn veškerý obsah.
 • Některé kurzy nabízí možnost získat certifikát za jejich absolvování.

Často kladené dotazy

Který prohlížeč potřebuji?

Platforma nejlépe funguje v nejnovější verzi prohlížeče Google Chrome, Firefox, Safari nebo v prohlížeči Internet Explorer 9 a vyšší.

Enroll