Skip to main content

Prostor v mysli a jazyce | ČESKÝ JAZYK A LITERATURA


FFMU

O mikrokurzu

Běžný člověk si představuje studium jazyka především jako studium praktické gramatiky: slovíčka, pravopis, pravidla, výjimky. Předpokládá, že jsou nutné hodiny času strávené nad knížkou, které vedou k čistě praktické znalosti jazyka. Cílem kurzu je ukázat, že studium jazyka má i jinou, teoretičtější tvář. Na konkrétních příkladech si ukážeme, že studium jazyka může přispívat k pochopení toho, jak naše mysl zpracovává a uspořádává prostor a jak se tyto do značné míry univerzální procesy naší mysli odrážejí v jazyce.

V rámci kurzu budeme analyzovat konkrétní jazykové systémy. Podíváme se například na to, jak je prostor vyjadřován v kavkazských jazycích, které se dostaly do Guinessovy knihy rekordů pro největší počet pádů na světě, ale zaměříme se i na makedonštinu, angličtinu a další jazyky. Hlavním zjištěním je, že jazyk (téměř) vždy a (téměř) všude konstruuje pohyb v prostoru na základě nějaké statické lokace.

Co se dozvíte/naučíte?

 • Jak může vypadat práce lingvisty,
 • jak porozumět některým obecným principům toho, jak funguje jazyk,
 • něco o tom, jak je prostor zachycen v jazyce a jak na základě toho usuzovat něco o procesu myšlení,
 • jak analyzovat prostorové výrazy v neznámých jazycích, a ověřovat tak jazykové zákony,
 • jak lze lingvistiku vysvělovat přes basketbal.

Lektor

Course Staff Image #1

Mgr. Pavel Caha, Ph.D.

Pavel Caha pracuje jako odborný asistent na Ústavu českého jazyka FF MU. Na téže fakultě vystudoval kromě češtiny rovněž i obecnou jazykovědu a filozofii, titul Ph.D. obdržel pak na univerzitě v norském Tromsø. V Tromsø také absolvoval i postgraduální stáž.

Ve svém výzkumu se zabývá rozvíjením teorie tzv. nanosyntaxe. Ta je založena na myšlence, že základní stavební kameny jazyků, ze kterých vytváříme slova a věty, jsou velice malé; mnohem menší než jakékoliv přímo pozorovatelné jednotky. Tato teorie se pokouší srovnáváním jazyků a detailními empirickými pozorováními odvodit, co tyto stavební kameny jsou a jak jsou v lidské mysli uspořádány.

Svůj výzkum publikoval v předních časopisech jako Natural Language and Linguistic Theory, Journal of Linguistics, Journal of Comparative Germanic Linguistics aj. Byl pozván k přednášení mj. na univerzitách v Bruselu, Connecticutu, Frankfurtu, Gentu, Groningenu, Lipsku, Stanfordu a Ženevě.

Ve volném čase s nostalgií pročítá vtipy švédského karikaturisty Jana Stenmarka (dají se najít i anglicky) a norské noviny Nordlys (které neobsahují zahraniční zpravodajství, protože koho zajímají autonehody v Německu). Zajímá se o svět obecně, což zahrnuje mj. vědu, politiku, Blízký východ a ekologii. Věnuje se běžeckému lyžování. Dřív hrál basketbal, dnes už si spíš jen občas hodí na koš.

Průvodkyně

Course Staff Image #3

Mgr. Lucie Štěrbová

Lucie Štěrbová vystudovala bohemistiku na Ústavu českého jazyka FF MU, kde dále pokračuje v doktorském studiu, a navíc nyní studuje také bulharštinu. K té ji přivedl zájem o staroslověnštinu a historickou mluvnici. Ráda hraje příběhové adventury.

Co jsou to mikrokurzy?

 • Kurzy specifického formátu, který vznikl na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity.
 • Jde o otevřené kurzy menšího rozsahu (student je zvládne za 1–2 hodiny), založené především na videích.
 • Jejich cílem je vysvětlit podstatu práce odborníka daného oboru a srozumitelnou formou podat vědní téma, jemuž se konkrétní odborník věnuje. Cílem je také prostřednictvím výpovědí studentů přiblížit studium oboru z pohledu studenta.
 • Kurzy jsou tutorované, tj. tvůrce i tutor kurzu jsou studentům k dispozici a reagují na příspěvky studentů ve fórech. Tito odborníci odpovídají na případné dotazy, dodatečně vyjasňují, co bude třeba apod.
 • Studenty kurzy provází tzv. průvodce – často student jiného oboru nebo zaměření (tedy laik), jenž téma a obor objevuje spolu se studenty.
 • Kurzy mohou překvapit spojením humanitních věd s nečekaným prostředím (např. vysvětlování lingvistiky pomocí basketbalu) anebo unikátními záběry z míst, kam se běžně lidé jen tak nedostanou (např. průchod vzácnými středověkými dveřmi přímo v Římě). Studenti zároveň nahlédnou i do zákulisí natáčení.
 • Kurzy nabízí doplňující materiály, aby studenti věděli kam jít dál, když je téma zaujme.
 • 100 % obsahu je k dispozici bezplatně online.
 • Kurzy nemají stanoveno žádné datum konání. Studenti si je můžou procházet kdykoli a od začátku mají zpřístupněn veškerý obsah.
 • Kurzy nenabízí možnost získat certifikát za jejich absolvování.

Často kladené dotazy

Který prohlížeč potřebuji?

Platforma nejlépe funguje v nejnovější verzi prohlížeče Google Chrome, Firefox, Safari nebo v prohlížeči Internet Explorer 9 a vyšší.

Enroll