Skip to main content

Zlatá bula sicilská: Od reality k mýtům a zase zpět | HISTORIE


FFMU

O mikrokurzu

Rok 1212Zlatá bula sicilská sice náleží k zavedeným položkám učebnic dějepisu pro základní školy, nicméně předkládané komentáře nevycházejí ani tak z obsahu samotné listiny, jako spíše z představ, které byly podmíněny mocenskými a politickými poměry v první polovině 20. století. Jinými slovy, Zlatá bula sicilská se stala „místem paměti“, a tedy i součástí moderní národní mytologie. Zatímco ve svém prvním životě Zlatá bula sicilská dokumentuje složitou proměnu středověké římsko-německé říše ve volný svazek říšských knížat, druhý život Zlaté buly sicilské vypovídá o podobách a proměnách novodobé české a československé státnosti. Ukazuje, jak moderní společnost hledala v minulosti zásobárnu argumentů pro své politické cíle a záměry a jakým způsobem byly dějinné události zneužity a pokřiveny ve prospěch dobově aktuálních postojů. V tomto smyslu může příběh Zlaté buly sicilské oslovit a zaujmout nejen na slovo vzaté odborníky, nýbrž také studenty středních škol.

Co se dozvíte/naučíte?

 • Jak o historii přemýšlet,
 • jak nalézat souvislosti mezi historií a současností,
 • že dějepis není jen o letopočtech.

Lektor

Wihoda_foto

prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D.

Po studiích v Brně, Würzburgu a Marburgu přednáší Martin Wihoda dějiny středověku na FF MU. Předmětem jeho vědeckého zájmu jsou proměny středovýchodní Evropy raného a vrcholného středověku.

Průvodkyně

Zapalacova_foto

Karolína Zapalačová

Karolína Zapalačová je studentkou oboru Filozofie na FF MU. Volné chvíle tráví především v kavárně univerzitního kina Scala, kde obsluhuje milovníky filmů i dobré kávy. Kromě lásky k filozofii ji charakterizuje také zájem o divadlo a historii. Její velkou vášní je i četba knih, takže má neustále nějakou při sobě. Když je doma na Valašsku, čas tráví nejraději v přírodě, největším odpočinkem jsou pro ni procházky po lesích a kopcích.

Co jsou to mikrokurzy?

 • Kurzy specifického formátu, který vznikl na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity.
 • Jde o otevřené kurzy menšího rozsahu (student je zvládne za 1–2 hodiny), založené především na videích.
 • Jejich cílem je vysvětlit podstatu práce odborníka daného oboru a srozumitelnou formou podat vědní téma, jemuž se konkrétní odborník věnuje. Cílem je také prostřednictvím výpovědí studentů přiblížit studium oboru z pohledu studenta.
 • Kurzy jsou tutorované, tj. tvůrce i tutor kurzu jsou studentům k dispozici a reagují na příspěvky studentů ve fórech. Tito odborníci odpovídají na případné dotazy, dodatečně vyjasňují, co bude třeba apod.
 • Studenty kurzy provází tzv. průvodce – často student jiného oboru nebo zaměření (tedy laik), jenž téma a obor objevuje spolu se studenty.
 • Kurzy mohou překvapit spojením humanitních věd s nečekaným prostředím (např. vysvětlování lingvistiky pomocí basketbalu) anebo unikátními záběry z míst, kam se běžně lidé jen tak nedostanou (např. průchod vzácnými středověkými dveřmi přímo v Římě). Studenti zároveň nahlédnou i do zákulisí natáčení.
 • Kurzy nabízí doplňující materiály, aby studenti věděli kam jít dál, když je téma zaujme.
 • 100 % obsahu je k dispozici bezplatně online.
 • Kurzy nemají stanoveno žádné datum konání. Studenti si je můžou procházet kdykoli a od začátku mají zpřístupněn veškerý obsah.
 • Kurzy nenabízí možnost získat certifikát za jejich absolvování.

Často kladené dotazy

Který prohlížeč potřebuji?

Platforma nejlépe funguje v nejnovější verzi prohlížeče Google Chrome, Firefox, Safari nebo v prohlížeči Internet Explorer 9 a vyšší.

Enroll