Skip to main content

Buddhistická ikonografie: Umění nebo náboženství? | RELIGIONISTIKA


FFMU

O mikrokurzu

Mikrokurz osvětluje to, čemu se běžně, ale ne příliš správně, říká „buddhistické umění“. Buddhistická ikonografie si klade otázky jako: Jak porozumět buddhistickému obrazu? Jak nám v porozumění může být nápomocná religionistika? Studenti se například dozví, jak se dá nahlížet na buddhistické artefakty anebo co je to takzvaná vizuální religionistika.

Mikrokurz je podložený pracemi autora, jak odbornými, tak populárně naučnými. Konkrétně vychází z autorova textu Buddha a jeho zobrazení (text je součástí skript Ústavu religionistiky vydaných v rámci projektu FIFA). Je také částečně založen na předmětu Buddhistická ikonografie, který je pod vedením docenta Bělky nabízen studentům religionistiky FF MU v bakalářském cyklu.

Co se dozvíte/naučíte?

 • V čem se liší úhel pohledu religionisty a teologa,
 • jak nám religionistika může pomoci ve snaze porozumět „buddhistickému umění“,
 • jak interpretovat buddhistický obraz,
 • co je to buddhistická ikonografie.

Lektor

Belka_foto

doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc.

Luboš Bělka je český buddholog a religionista působící na FF MU. Zde také v letech 1979 až 1983 vystudoval filozofii a zároveň biologii na Přírodovědecké fakultě. Roku 1990 získal vědecký titul CSc. za práci věnující se tzv. vědeckému kreacionismu. Svoji profesní kariéru započal jako biolog v ústavu Akademie věd České republiky, kde se zabýval především teoretickými aspekty evoluční biologie. V roce 1993, krátce po založení oboru religionistika, nastoupil na Ústav religionistiky FF MU ─ zde do dnešní doby působí jako docent. Věnuje se hlavně buddhismu, zejména pak tomu, jenž se praktikuje v Burjatsku (v Ruské Federaci), Tibetu a Mongolsku. Je autorem či spoluautorem několika výukových a naučných knih vydaných Masarykovou univerzitou, např. Buddha a jeho zobrazování (2013), Konec světa (2014), Mandala a dějiny (2014) a mnoha dalších. Zajímá ho ale i západní pojetí buddhismu a spolu se studenty rád studuje jeho projevy např. v rámci předmětu nazvaném Hollywoodský buddhismus.

Největším koníčkem je mu právě jeho práce, které se věnuje i ve svém volném čase. Také rád vaří a pobývá na chatě na Českomoravské vrchovině.

Průvodkyně

Furstova_foto

Monika Fűrstová

Monika Fűrstová je studentkou bohemistiky na Ústavu českého jazyka FF MU. Její největší vášní je právě jazyk, proto se také věnuje korekturám a snaží se hledat chyby všude kolem sebe. Ani literatura jí není cizí a volný čas tráví nejraději s knihou. Má ráda přírodu, dělá vedoucí na letních táborech a věnuje se geocachingu.

Co jsou to mikrokurzy?

 • Kurzy specifického formátu, který vznikl na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity.
 • Jde o otevřené kurzy menšího rozsahu (student je zvládne za 1–2 hodiny), založené především na videích.
 • Jejich cílem je vysvětlit podstatu práce odborníka daného oboru a srozumitelnou formou podat vědní téma, jemuž se konkrétní odborník věnuje. Cílem je také prostřednictvím výpovědí studentů přiblížit studium oboru z pohledu studenta.
 • Kurzy jsou tutorované, tj. tvůrce i tutor kurzu jsou studentům k dispozici a reagují na příspěvky studentů ve fórech. Tito odborníci odpovídají na případné dotazy, dodatečně vyjasňují, co bude třeba apod.
 • Studenty kurzy provází tzv. průvodce – často student jiného oboru nebo zaměření (tedy laik), jenž téma a obor objevuje spolu se studenty.
 • Kurzy mohou překvapit spojením humanitních věd s nečekaným prostředím (např. vysvětlování lingvistiky pomocí basketbalu) anebo unikátními záběry z míst, kam se běžně lidé jen tak nedostanou (např. průchod vzácnými středověkými dveřmi přímo v Římě). Studenti zároveň nahlédnou i do zákulisí natáčení.
 • Kurzy nabízí doplňující materiály, aby studenti věděli kam jít dál, když je téma zaujme.
 • 100 % obsahu je k dispozici bezplatně online.
 • Kurzy nemají stanoveno žádné datum konání. Studenti si je můžou procházet kdykoli a od začátku mají zpřístupněn veškerý obsah.
 • Kurzy nenabízí možnost získat certifikát za jejich absolvování.

Často kladené dotazy

Který prohlížeč potřebuji?

Platforma nejlépe funguje v nejnovější verzi prohlížeče Google Chrome, Firefox, Safari nebo v prohlížeči Internet Explorer 9 a vyšší.

Enroll