Skip to main content

Realizační tým

Daniela Urbanová foto

prof. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D.

Lektorka | Ústav klasických studií | Jak překládat dva tisíce let starou komedii, aby se diváci zasmáli

Daniela Urbanová působí na Ústavu klasických studií FF MU. Ve svém výzkumu se zaměřuje na jazyky staré Itálie, archaickou latinu a latinské defixe, a to především z jazykového hlediska. Dalšími poli jejího zájmu jsou latinská poezie a antické divadlo. Ráda se setkává s lidmi, čte, cestuje a pěstuje růže.

Tomáš Weissar foto

Mgr. et Mgr. Tomáš Weissar

Lektor a tutor | Ústav klasických studií | Jak překládat dva tisíce let starou komedii, aby se diváci zasmáli

Tomáš Weissar je doktorandem na Ústavu klasických studií FF MU. Ve svém výzkumu se věnuje středověké duchovní lyrice. V nedávné době se mj. podílel na vzniku překladu Plautovy komedie Curculio aneb Darmojed a na jeho následné studentské inscenaci. Připravil též k vydání latinský překlad Erbenovy Kytice z pera Jana Šprincla. Předsedá Studentskému spolku při ÚKS a působí jako produkční divadelního spolku Titivillus. Ve svém volném čase rád cestuje po historických památkách nebo vyrazí do přírody, zpívá též ve sboru a působí jako chrámový varhaník.

Stanislava Špačková foto

Mgr. Stanislava Špačková, Ph.D.

Lektorka | Ústav slavistiky | Proč je těžké překládat mezi příbuznými jazyky

Stanislava Špačková působí jako odborná asistentka na Ústavu slavistiky FF MU, kde kromě výuky ruského jazyka vede překladatelské semináře zaměřené na umělecký a publicistický překlad. Předmětem jejího vědeckého zájmu je teorie překladu, translatologická onomastika a aplikovaná lingvistika. Ve volných chvílích ráda čte (v poslední době především Krtečka, neboť většinu volných chvil tráví s malou dcerou Antonií). Pokud se naskytne opravdu volná chvíle, překládá ruskou beletrii, aktuálně povídky ruského emigrantského spisovatele Zinovije Zinika.

Jiří Rambousek foto

Ing. Mgr. Jiří Rambousek, Ph.D.

Lektor a tutor | Katedra anglistiky a amerikanistiky | Jak správně překládat Carollovu Alenku

Jiří Rambousek vystudoval elektronické počítače na VUT a poté anglistiku a češtinu na Filozofické fakultě MU. Na FF byl devět let vedoucím Laboratoře výpočetní techniky (dnešní CIT). Pak přešel na Katedru anglistiky a amerikanistiky, kde od r. 1995 vyučuje praxi a teorii překladu, dnes především v novém programu Překladatelství anglického jazyka. Zaměřuje se na dějiny překladu z angličtiny, zejména překlad literatury pro děti a mládež, mj. včetně zajímavé historie „rodokapsových“ překladů. Zajímají ho ale také proměny, jimiž překlad prošel s nástupem internetu, nebo otázky lexikální interference. Baví se fotografováním, je wikipedista a propagátor Wikipedie jako mimořádného projevu občanské společnosti.